RSCTG 55/2017. Solicitude de acceso á información sobre o grupo mineiro Santa Comba por parte da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería de Economía, Emprego e Industria).