RSCTG 55/19. Acceso á copia íntegra dun expediente de urbanismo do Concello de Boiro sobre unha licenza.
Resultado: con estimación total.