RSCTG 54-22 Acceso á información pública da Axencia Galega de Infraestruturas sobre autorizacións de acceso concedidas nunha estrada autonómica

Resultado: Desestimación