RSCTG 54/21. Acceso á información pública do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre

Resultado: Estimación formal