RSCTG 54/20. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o número de vehículos detectados por cada un dos radares de Vigo (fixos e móbiles) que desen lugar á tramitación dunha denuncia por exceso de velocidade, nos anos 2017, 2018 e 2019

Resultado: Estimación