RSCTG 54/19. Solicitude de acceso á información pública da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sobre expedientes de aumento de ratio de alumnos en centros concertados de Lugo.
Resultado: desestimación.