RSCTG 54/18. Solicitude ao Concello Cangas do Morrazo de remisión de copia de expedientes e resolucións relativas á concesión e posterior ubicación dun vado.