RSCTG 53/21Acceso á información pública do Concello de Santiago sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre

Resultado: Estimación