RSCTG 53/20. Acceso á información pública do SERGAS sobre publicación da lista definitiva de contratación temporal do Grupo de Auxiliar Administrativo do Sergas e sobre os bloques de vacacións 

Resultado: Inadmisión