RSCTG 53/19. Solicitude de acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre o protocolo de prescrición de corticoides por determinados servizos médicos.
Resultado: desestimación