RSCTG 52/21Acceso á información de determinados expedientes en materia de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e lnnovación 

Resultado: Inadmisión