RSCTG 52/19. Solicitude de acceso á información pública dirixida á Consellería de Sanidade para a identificación dun cargo da mesma.
Resultado: desestimación