RSCTG 52/18. Solicitude dirixida á Consellería de Sanidade para remitir formulario de inscrición no Rexistro Galego de Instrucións Previas e documento de instrucións previas (testamento vital).