RSCTG 51/22 Acceso á información publica do Concello de Caldas de Reis sobre análise de microcistina na auga de consumo á saída da ETAP, dos meses de outubro e novembro de 2021.

Resultado: Estimación formal