RSCTG 51/20.  Reclamación contra resolución pola que se dá acceso a unha asociación, ao expediente de actuación fóra do perímetro dunha explotacion mineira 

Resultado: Estimación para retroacción