RSCTG 50/19. Solicitude de información á Consellería de Sanidade sobre as funcións dos médicos residentes e o tempo de residencia necesario para poderen realizar determinados actos médicos. Resultado: inadmitida