RSCTG 50/18. Solicitude ante o Concello do Grove de información sobre o estado de tramitación da petición de incorporación dunha parcela no Plan Xeral de Ordenación Urbana do Grove de acordo coas alegacións que presentou.