RSCTG 5/21. Acceso á información ante a Consellería de Educación, Dirección Territorial de Pontevedra, sobre o informe desfavorable emitido pola inspección educativa sobre un centro e os parámetros utilizados para realizar o informe

Resultado: Estimación formal