RSCTG 5/20. Acceso á información pública do Concello de O Incio sobre documentación relativa ao parqu eólico singular de O Incio
Resultado: Estimación