RSCTG 49/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre solicitudes de aportacións económicas aos cidadáns en contas bancarias para a loita contra o coronavirus mediante insertos publicitarios en medios

Resultado: Desestimación