RSCTG 49/19. Solicitude de información á Consellería de Sanidade sobre actuación dun facultativo na cirurxía dunha patoloxía determinada.

Resultado: desestimación.