RSCTG 49/18. Solicitude á Universidade de Vigo de información estatística sobre o aumento da súa litixiosidade xudicial  e sobre o custo que conlevou para as arcas públicas.