RSCTG 48/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración Pública sobre copia de todos os exames dos aspirantes que obtiveron a puntuación de 15 puntos e que realizaron algún/s dos temas 21 do bloque II e tema 14 do bloque IV, no proceso selectivo para o ingreso no Corpo Superior (A1), convocado por Orde do 22 de novembro de 2019.

Resultado: Inadmisión