RSCTG 48/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre actas e otros documentos da Comisión de xestión da crise sanitaria da COVID-19

Resultado: Estimación por motivos formais