RSCTG 48/19. Solicitude de información pública ao Concello de Boiro sobre planos dunha edificación presuntamente ilegal. Resultado: estimación total.