RSCTG 48/18. Solicitude de copia dos plan de restauración do Monte Neme ao Servizo de Enerxía e Minas dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria.