RSCTG 47/19. Solicitude de información pública ao Concello de Santiago de Compostela sobre a substitución de tapas de sumidoiros na Rúa Basquiños e o custo da mesma. Resultado: con estimación formal.