RSCTG 47/18. Solicitude de contratos e convenios subscritos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con terceiras persoas.