RSCTG 46/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre a contratación administrativa do servizo de comedor escolar do CEIP Plurilingüe nº 2 de Tui 

Resultado: Inadmisión