RSCTG 46/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre a autorización ou título urbanístico habilitante para levar a cabo as obras de humanización na Avenida de Galicia.

Resultado: Estimación