RSCTG 46/19. Acceso á información pública da Secretaría Xeral de Emigración sobre xustificacións económicas do Centro Galego en Londres. Resultado: Con estimación formal