RSCTG 45/20. Falta de cumprimento do acceso concedido á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre o plan de labores dunha explotación mineira 

Resultado: Inadmisión