RSCTG 45/21Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia , Xustiza e Turismo sobre expediente de provisión dunha praza en comisión de servizos

Resultado: Inadmisión