RSCTG 44/19. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade en relación co organigrama da xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco. Resultado: con estimación formal.