RSCTG 43/21Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre casos diagnosticados da COVID-19 e incidencia acumulada por concellos nun determinado período de tempo 

Resultado: Estimación