RSCTG 43/20. Acceso á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre expedientes de subvencións do Igape e da Axencia Galega de Innovación

Resultado: Desestimación