RSCTG 43/19. Denuncias sobre ausencia de publicidade activa de diversos contidos no Concello de Triacastela e sobre a desatención desta entidade local ás resolucións da Comisión da Transparencia. Resultado: inadmitida