RSCTG 41/20. Acceso á información pública da Universidade de Vigo sobre retribucións dos cargos do equipo de goberno 

Resultado: Estimación