RSCTG 41/19. Acceso á información ambiental da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia sobre o parque eólico Montes de Abella. Resultado: inadmitida.