RSCTG 40/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre  a relación actual de prazas vacantes de medicina de familia e pediatría que existen en centros de atención primaria de Galicia

Resultado: Estimación formal