RSCTG 40/20Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre sucesións abintestato en favor da Comunidade Autónoma de Galicia (Corrixido erro no nº de expediente) 

Resultado: Desestimación