RSCTG 40/19. Acceso á información da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico do Concello de Santiago de Compostela. Resultado: Estimación parcial