RSCTG 40/18. Solicitude de todos os contratos formalizados polo Concello de Triacastela en 2017 e 2018 e acceso á composición das mesas de contratación.