RSCTG 40/17. Traslado da interposición dun recurso de reposición ante a Consellería do Mar.