RSCTG 4/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre copia dos plans de continxencia na área sanitaria de Vigo por mor da COVID-19  

Resultado: Estimación formal