RSCTG 39/21Acceso á información pública do Concello de Brión sobre convenios de colaboración ou actividades patrocinadas a unha asociación cultural

Resultado: Desestimación