RSCTG 39/20. Acceso á información pública do Concello de Pontevedra sobre horarios da policía local e cotizacións 

Resultado: Estimación por motivos formais