RSCTG 39/18. Solicitude de acceso aos orzamentos xerais dos anos 2017 e 2018 do Concello de Triacastela cos seus anexos, programas financeiros e estado da débeda.