RSCTG 38/20. Acceso á información pública da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e
Industria sobre acceso a copia dunha documentación

Resultado: Inadmisión