RSCTG 38/18. Solicitude de expediente relativo á celebración dun espectáculo taurino no Concello de Triacastela en agosto de 2015.